fbpx

Marketing menadžment

Naš paket za upravljanje marketingom dizajniran je za preduzeća koja zahtijevaju stalnu marketinšku podršku i za one koji žele da kontinuirano sprovode marketinške planove tokom dužeg vremenskog perioda, ali i izbjegnu često visoke, paušalne iznose za marketing projekte

Angažovanjem eksternog marketing menadžera, a koji djeluje u bliskoj saradnji sa Vama i u interesu je vašeg poslovanja, je kao otvaranje novog radnog mjesta u Vašoj kompaniji, ali po puno manjim troškovima nego što bi Vas to inače koštalo (plate, doprinosi, putni troškovi…), dobivate iskusnog menadžera sa najnovijim trendovima na tržištu, a sve to kako bi zajedno ostvarili povrat na uloženi novac u promociju i marketing.

Menadžer marketinga je središnja kontaktna tačka za sve Vaše marketinške aktivnosti i stručno usmjeravanje marketinških napora na dosljedan, koherentan i pravovremen način sa fokusom na postizanje komercijalnih rezultata.

Outsource marketing menadžer može zamijeniti ili dopuniti vaš postojeći Marketing tim. To znači da stičete stručnost višeg nivoa bez dodatnih režijskih troškova.

Šta dobivate:

  • Plan od 6-12 meseci koji uključuje nekoliko marketinških projekata ili kampanja sa dogovorenim setom rezultata za svaki mjesec,
  • Kontinuirano upravljanje marketingom,
  • Sprovedba dogovorenih projekata,
  • Kreiranje sadržaja,
  • Upravljanje digitalnim oglašavanjem,
  • Upravljanje web stranicom,
  • Upravljanje društvenim medijima,
  • E-mail marketing,
  • Redovno mjesečno izvještavanje.